Problemy ze spłatą kredytu w Norwegii - co robić?
Refinansowanie kredytów

Problemy ze spłatą kredytu w Norwegii - co robić?

Według Urzędu Nadzoru Finansowego (Finanstilsynet), Norwegowie chętnie decydują się na kredyt hipoteczny pomimo wysokiego zadłużenia. W 2020 roku średni wskaźnik zadłużenia Norwegów, którzy zdecydowali się na nowe kredyty hipoteczne, wzrósł aż o 4 punkty procentowe w stosunku do 2019 roku. 

Wysoki dług mieszkańców Norwegii

Z badań przeprowadzonych w 2019 roku przez Finanstilsynet wynika, że zadłużenie jednego mieszkańca w stosunku do dochodu jest znacznie wyższe niż w większości europejskich państw. Jak się okazuje, w skali kraju największe zadłużenie dotyczy kredytobiorców, którzy swój kredyt hipoteczny zaciągnęli w Oslo. 

Zagrożenia, o których należy pamiętać

Codzienne życie w jednej chwili może wywrócić się do góry nogami. Potwierdzenia tego stwierdzenia nie trzeba szukać daleko, wystarczy spojrzeć na ostatni rok i pandemię, która pojawiła się nagle i pozbawiła pracy wielu ludzi na świecie. Takie sytuacje losowe mogą w jednej chwili zmienić życie człowieka. Sytuacje tego typu mają wpływ na spadek dochodu jednostki. Osoba pozbawiona środków do życia staje przed nie lada wyzwaniem, tym większym, jeśli ciąży nad nią przymus spłaty kredytu. Należy zatem zachować ostrożność, zadłużając się rozsądnie.

Problemy ze spłatą kredytu w Norwegii - co robić?

Kredyt hipoteczny w Norwegii - procedury podczas problemów ze spłatą

Problemy finansowe jednostki mogą skutkować niespłacaniem kredytu i w konsekwencji uwikłaniem się w pułapkę finansową. Jest to niebezpieczne szczególnie wtedy, kiedy chodzi o wysokie zadłużenie, czyli na przykład kredyt hipoteczny w Norwegii. Na początku jest niewinnie, bank przysyła przypomnienia pocztą tradycyjną bądź elektroniczną. Kolejne powiadomienie zawiera już naliczoną opłatę karną. W tym momencie odsetki mogą już tylko rosnąć, a gdy kredytobiorca w dalszym ciągu nie spłaca swoich należności, bank może wypowiedzieć umowę oraz zażądać spłaty całości kredytu. Brak wywiązania z zaleceń banku może skutkować egzekucją komorniczą. Dlatego ważne jest, aby w momencie pojawienia się problemów od razu zgłosić się do banku i spróbować wyjaśnić sytuację.

Jak rozwiązać problem?

W momencie utknięcia w pułapce zadłużenia, ważna jest natychmiastowa reakcja. W pierwszej kolejności należy dokładnie określić kwotę zadłużenia Porozmawiaj z przedstawicielami banku i spróbuj wyjaśnić swoją sytuację. Zorientuj się czy jest możliwe refinansowanie, czyli obniżenie bądź całkowite pominięcie stóp procentowych. Czasami opcja ta jest dostępna, jeśli udaje się stworzyć nowy plan spłacania kredytu, dostosowany do aktualnych przychodów. Jeśli posiadasz ubezpieczenie kredytu, możesz z niego skorzystać. Zazwyczaj jest to możliwe, gdy nastąpi : 

  • trwała utrata pracy kredytobiorcy,
  • inwalidztwo,
  • niezdolność do pracy,
  • śmierć.

Ponadto postaraj się obniżyć koszty swojego życia i zrezygnuj z niektórych przyjemności, a przynajmniej na jakiś czas. Dodatkowe pieniądze wykorzystaj na spłatę pożyczki. Im szybciej uda ci się uregulować zadłużenie, tym lepiej. 

Kredyty hipoteczne w Norwegii należą do najpopularniejszych pożyczek. Decyzja o kredycie czasami jest niezbędna, jednak przed rozpoczęciem tego procesu warto przemyśleć swoją sytuację w perspektywie długoterminowej i pomyśleć o zabezpieczeniu w postaci ubezpieczenia.