Opłacalność refinansowania kredytów
Refinansowanie kredytów

Opłacalność refinansowania kredytów

Kiedy łączne kwoty comiesięcznych rat kredytów okazują się zbyt dużym obciążeniem dla domowego budżetu, warto rozważyć opcję refinansowania. Dość często decydują się na to osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny, jego przeniesienie do innego banku musi być przede wszystkim poparte większą opłacalnością. W skrócie wygląda to tak, że nowo wybrany bank spłaca pełną kwotę zobowiązania i ustala nowe warunki rozliczeń.

Opłacalność refinansowania kredytów

Kiedy refinansowanie kredytów jest opłacalne?

Oczywiście takie rozwiązanie musi charakteryzować się przede wszystkim opłacalnością. Na szczęście dzięki cyklicznym zmianom na rynku finansowym, o wiele łatwiej znaleźć najlepszą dla siebie opcję. Są one korzystne wówczas, gdy w efekcie nowego porozumienia raty są mniejsze, okres kredytowania zmieniony, a finalnie zmniejsza się również pełną kwotę kredytu. Dlatego właśnie na refinansowanie kredytów decyduje się coraz więcej osób, lecz nie tylko z przyczyn gospodarczych. Czasami po prostu pojawia się potrzeba zmiany pracy, czy nowe, nieprzewidziane wydatki. W takiej sytuacji nie powinno się dążyć do sytuacji zwiększenia zadłużenia, lecz poszukać o wiele bardziej optymalnego rozwiązania.

Jakie są koszty refinansowania kredytów?

Przeniesienie kredytu hipotecznego z jednego banku do drugiego musi być poprzedzone analizą wszystkich związanych z tym kosztów. W ich skład wchodzi głównie marża banku oraz stawka bazowa WIBOR, które w połączeniu dają obraz wysokości oprocentowania nowego zobowiązania. Przy optymistycznym założeniu, można dokonać bardzo opłacalnego wyboru i zaoszczędzić niemałą kwotę. Wpływ na refinansowanie kredytów ma również stopa procentowa w danym banku, przy tym kryterium należy zwrócić uwagę na okres, w jakim ulega ona zmianie. Istotnym i znaczącym kosztem jest ponadto opłata za ewentualnie wcześniejszą spłatę całego kredytu, często kształtuje się na poziomie około 3% od pozostałej do spłaty kwoty. Wszystkie powyższe aspekty są opisane jedynie pobieżnie i wskazują, na ile czynników należy zwrócić uwagę. Od tego zależy bowiem opłacalność refinansowanie kredytów hipotecznych i wszystkich pozostałych zobowiązań.