Co warto wiedzieć o kredycie gotówkowym?
Kredyty gotówkowe

Co warto wiedzieć o kredycie gotówkowym?

Za kredytem gotówkowym idzie specyficzna terminologia, zarezerwowana tylko i wyłącznie dla tego typu kredytu. Przed decyzją o jego zaciągnięciu, rozsądnym rozwiązaniem by było zaznajomienie się z nią. Większa świadomość i wiedza na temat tego kredytu z pewnością ułatwi rozmowę prowadzoną z pracownikiem banku.

Kwestie dotyczące zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa jest pewną dyspozycją do spłaty kredytu w konkretnych ratach i wyznaczonym czasie. Obliczanie zdolności kredytowej jest jednym z kluczowych działań, podejmowanych w czasie ubiegania się o kredyt. To właśnie od zdolności kredytowej zależy wysokość kredytu, jaki może zostać udzielony danej osobie. Bank w ten sposób zabezpiecza się, by kredyt jakiego udzielają mógł zostać spłacony.

Obliczanie zdolności kredytowej oparta jest na różnicy pomiędzy dochodami netto, a stałymi wydatkami osoby, ubiegającej się o kredyt. Tylko taki sposób bank jest w stanie określić czy pozostały budżet jest wystarczający na to, by spłacać pożyczkę.

Co warto wiedzieć o kredycie gotówkowym?

Zabezpieczenie kredytu bankowego

Banki, udzielające wysokich kredytów muszą być pewni, że wszystkie pożyczone pieniądze do nich trafią z powrotem wraz z odsetkami. Tą pewność budują poprzez odpowiednie zabezpieczenia. Najczęściej są one dokonywane w formie rzeczowej. Przykładem może być hipoteka czy blokada środków na koncie. Zabezpieczenie może przyjąć formę płynną taką jak np. poręczenie wekslowe lub in blanco.

Kredyt gotówkowy

To kredyt udzielany osobom prywatnym. Można go przeznaczyć na dobrowolny cel czy to remont, kupno jakiegoś urządzenia, samochodu czy inwestycja w wakacje. Bank nie ma tutaj sposobności, by ingerować w to, na co dana osoba przeznaczy pożyczone pieniądze. Pożyczka gotówkowa polega na udzielaniu go na określoną kwotę, którą osoba ubiegająca się o kredyt jest zobowiązana do spłacania co miesiąc w ustalonych ratach.

Do złożenia wniosku kredytowego potrzebny będzie dowód osobisty, pit o uzyskanych dochodach z wcześniejszego roku, wyciąg z konta z ostatnich trzech miesięcy, umowa o pracę oraz zaświadczenie o zarobkach.